КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ ДРЪСТЪР

КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ И РЕТРО АВТОМОБИЛИ

Участници

 

Допустими участници

   До участие в  конкурса се допускат екипажи получили покана от организаторите. Подборът на превозните средства ще бъде извършван  въз основа на тяхната историческа , техническа и естетическа стойност, както и въз основа на тяхната рядкост и  автентичност. Превозните средства допуснати до конкурса трябва да бъдат в перфектно състояние и технически изправни( представянето на валиден годишен технически преглед и застраховка не е задължително, поради факта, че същите няма да са участници в пътното движение). Придвижването до мястото на конкурса ще се извършва доброволно и индивидуално, а не под формата на организиран трансфер.
Ще бъдат допускани автомобили с година на производство не по –късно от 1987г.

Забелeжка: Организационния комитет ще приеме за участие и под специална категория Н и участници с хот роуд, стрийт роуд, реплики и концептуални модели. Организационния комитет има право да отхвърля формуляр за регистрация без да посочи основателно причина за това ( член 7, т.1.4. от Кодекса за международните състезания на FIVA).

БРОЙ УЧАСТНИЦИ - 40 АВТОМОБИЛА И 15 МОТОЦИКЛЕТА.