КОНКУРС ЗА ЕЛЕГАНТНОСТ ДРЪСТЪР

КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ И РЕТРО АВТОМОБИЛИ

РЕГЛАМЕНТ

Конкурс за елегантност „Дръстър” ще се проведе на 14.09.2019 г. в BlackSeaRama Golf & Villas holiday resort близо до гр.Балчик. Същият ще се проведе съгласно правилата на FIVA и описаните правила.

ВИЖ ОЩЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Моля, направете вашата за регистрация за участие в конкурса не по-късно от 10.08.2019 г.

ВИЖ ОЩЕ

УЧАСТНИЦИ

До участие в  конкурса се допускат екипажи получили покана от организаторите. Подборът на превозните  средства ще бъде извършван  въз основа на тяхната историческа...

ВИЖ ОЩЕ